Sunday, 10 March 2013

TeOri Sistem Dunia


Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh..Entri kali ini akan membincangkan mengenai Teori Sistem Dunia dan Teori Kebergantungan seperti yang telah ditugaskan kepada kami oleh Encik Hafis bin Amat Simin, pensyarah untuk subjek Pembangunan dan Perubahan Sosial. Kami akan cuba untuk menerangkan mengenai dua teori ini, dan sedaya upaya untuk mengaitkan dua teori ini dalam realiti keadaan dunia di abad ke 21.

Sebagai pengenalan, Teori Kebergantungan dipelopori oleh Dos Santos yang menyatakan bahawa pihak negara kaya akan terus mendapat faedah di atas sumber kekayaan negara miskin seperti bahan mentah, hasil bumi dan sebagainya. Negara kaya mempunyai kelebihan dari segi teknologi dan kepakaran yang membolehkan negara kaya menonjol dalam menguasai ekonomi dunia dan terus berkembang maju. Negara miskin pula, hanya bertindak sebagai penyedia bahan mentah, disebabkan oleh ketiadaan kepakaran dan teknologi di negara mereka. Akhirnya, segala bahan mentah yang diambil dari negara miskin tersebut, diproses, dan akhirnya dijual kembali kepada negara miskin tersebut. Dos Santos juga menambah, “Neokolonialisme” antara faktor penting kepada kuatnya Teori Kebergantungan dimana negara bekas jajahan bergantung sepenuhnya kepada negara kaya dalam proses mebangunkan negara mereka. Ini termasuklah dalam aspek perdagangan di mana melibatkan pelaburan asing, bantuan asing, dan juga hutang asing.Bercakap mengenai Teori Sistem Dunia pula, ia telah dipelopori oleh Immanuel Wallerstein yang telah pun melengkapkan Teori Kebergantungan dengan mewujudkan semi-pinggiran, sebagai pelengkap kepada negara teras dan negara pinggiran.

 Immanuel Wallerstein
 Teori sistem dunia menerangkan adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbahagi dalam bentuk negara teras, negara semi pinggiran dan pinggiran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam entri sebelum ini yang mana negara kaya iaitu negara teras akan menggunakan negara semi pinggiran dan pinggiran untuk mendapatkan sumber kekayaan manakala negara semi pinggiran dan pinggiran pula  akan berusaha dan mengatur strategi untuk mencapai tahap negara teras dan semi pinggiran dalam masa yang sama terpaksa bergantung kepada negara teras untuk mendapatkan sumber dalam menghadapi defisit negaranya.


Dalam mengaitkan kedua-dua teori sistem dan kebergantungan ini dalam realiti keadaan dunia pada abad 21 ini, kami berikan contoh negara yang tergolong dalam negara teras, semi pinggiran dan pinggiran. Negara teras adalah negara-negara seperti London, Tokyo, Australia, New York dan Amerika Syarikat yang memberi bantuan beserta syarat dari segi kewangan, teknologi dan human resource kepada negara semi pinggiran dan pinggiran menyebabkan negara-negara ini terpaksa bergantung kepada negara teras untuk menghadapi defisit daripada sumber-sumber berikut.
 Bendera negara-negara teras.
 New York

 London

 Tokyo

 Australia

 Negara-negara semi pinggiran pula adalah seperti Malaysia, Korea Selatan, Hong kong, Taiwan dan lain-lain, negara-negara ini memiliki posisi tawar-menawar perdagangan yang berbeza dengan negara yang dimiliki oleh negara pinggir. Negara semi pinggiran ini diperlukan diperlukan negara teras untuk mengembangkan modal mereka khususnya dalam perdagangan. Negara pinggiran pula merupakan negara yang mempunyai kedudukan paling rendah dalam kitaran kemiskinan seperti negara-negara di benua Afrika.
Bendera negara-negara semi pinggiran.

 Korea Selatan

 Malaysia

 Hong Kong

 Taiwan

 Menurut tokoh teori kebergantungan Andre Gunder Frank hubungan negara pinggir dan negara teras selalunya merugikan negara pinggir manakala menurut Immanuel Wellerstein, kapitalisme global selalu memberikan peluang kepada negara-negara pinggir untuk membolehkan negara pinggir membuat perubahan dalam naik dan turun kelas. Dalam teori sistem dunia, setiap negara boleh turun dan naik kelas sebagaimana contoh yang boleh dilihat pada abad ini setelah negara-negara Eropah seperti Inggeris, Belanda dan Perancis hancur, kini Amerika adalah negara terkuat dan munculnya negara-negara industri baru seperti Taiwan, Singapura, Hong kong dan Cina yang merupakan contoh naiknya negara kelas pinggiran kepada semi pinggiran dan mungkin merebut menjadi negara teras.
Kesimpulannya, teori sistem dunia ini memperlihatkan negara-negara teras, semi pinggiran dan pinggiran masing-masing mempunyai kaitan ekonomi dan saling bergantungan.

No comments:

Post a Comment